Erciyes Teknopark Tekno3 Melikgazi/KAYSERİ
+903522222294
info@kosgebbilgi.com

KOSGEB ile İşlerinizi Büyütebilirsiniz

KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın

İş Birliği Destek Programı

Programın Amacı Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır. İş Birliği Ortaklık Modelleri 1. İşletici Kuruluş Modeli Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından…
Devamı

İşletme Geliştirme Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Destek Unsurları   İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI 1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000         %60   2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği…
Devamı

Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı Amacı: Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla yapacakları yatırımların desteklenmesidir. Kapsamı: Küçük ve orta ölçekli işletmeler Stratejik Ürün Destek Programı Stratejik Ürün/Ürün Grubu Listesinde…
Devamı

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı Amacı: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir. Kapsamı: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış…
Devamı

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Programın Amacı Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. Desteklenecek Proje Giderleri   Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Kira Desteği 18.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği…
Devamı

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. Desteklenecek Proje Giderleri   Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği…
Devamı

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Destek Unsurları Yeni Girişimci Desteği 31.12.2018 saat 23:59 itibari ile Yeni Girişimci Desteğine yeni başvuru alınmamaktadır.”   DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) (1.ve 2. Bölge) DESTEK ORANI…
Devamı

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi Programın amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.…
Devamı

Yurtdışı Pazar Destek Programı Yürürlüğe Girdi

KOSGEB’in bugün açıkladığı YENİ bir hibe programının detayları ektedir. Bu programdan yararlanabilme koşulları arasında önceden herhangi bir ihracat yapmış olma şartı yok, bu önceki ihracata ait evrakların sunulması veya halen ihracat yapmaya devam eden firmalar için örneğin, minimum 500.000 TL ihracat gerçekleştirmiş olma şartı gibi hiçbir ön şart yok… Programdan yararlanabilme koşulları sadece şunlardan ibaret;…
Devamı