Erciyes Teknopark Tekno3 Melikgazi/KAYSERİ
+903522222294
info@kosgebbilgi.com

Kategori: İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma

"KOSGEB Destekleri Bilgi Sitesi"

Genel Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programına, “Destekler/İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri/ İşletme Geliştirme Destek Programı” menüsünden erişebilirsiniz. İşletme Geliştirme Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle Genel Destek Programı için yeni başvuru alınmayacaktır.  Genel Destek Programı kapsamında devam eden desteklerle ilgili dokümanlara ulaşmak için tıklayınız. 

Tematik Proje Destek Programı

KOBİ`lere ilişkin ulusal politikalarda ve KOBİ`lerin ihtiyaçlarındaki değişim göz önünde bulundurularak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe alınmıştır. Bu program kapsamında KOBİ’ler, KOSGEB tarafından belirlenen önceliklere göre hazırladıkları projeleri Proje Teklif Çağrısı dönemlerinde sunabilmektedir. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrılarına, “Destekler / KOBİGEL Programı” menüsünden erişilebilirsiniz. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle Tematik Proje Destek Programı kapsamında yeni…
Devamı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ`lere ilişkin ulusal politikalarda ve KOBİ`lerin ihtiyaçlarındaki değişim göz önünde bulundurularak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe alınmıştır. Bu program kapsamında KOBİ’ler, KOSGEB tarafından belirlenen önceliklere göre hazırladıkları projeleri Proje Teklif Çağrısı dönemlerinde sunabilmektedir. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrılarına, “Destekler/KOBİGEL Destek Programı” menüsünden erişilebilirsiniz. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle KOBİ Proje Destek Programı kapsamında yeni başvuru…
Devamı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Programın Amacı KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır. Destek Unsurları Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 24 ay Destek Üst Limiti: 300.000 TL Proje Destek Oranı*: % 70…
Devamı

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. Bu program, a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı…
Devamı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi   Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,   KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Destek Unsurları Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.   Proje Süresi En az 6 En Fazla…
Devamı

İş Birliği Destek Programı

Programın Amacı Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır. İş Birliği Ortaklık Modelleri 1. İşletici Kuruluş Modeli Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından…
Devamı

İşletme Geliştirme Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Destek Unsurları   İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI 1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000         %60   2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği…
Devamı