Erciyes Teknopark Tekno3 Melikgazi/KAYSERİ
+903522222294
info@kosgebbilgi.com

Kategori: DESTEKLER

"KOSGEB Destekleri Bilgi Sitesi"

İŞGEM/TEKMER Programı

Programın Amacı ve Kapsamı Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır. Kimler Başvuru Yapabilir? “İŞGEM/TEKMER Programı başvurunuz için Yetkilendirme Formu ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapılması gerekmekte olup yetkilendirme işlemi tamamlanınca…
Devamı

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

Programın Amacı İşletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla toplam 5 ilde 8 adet laboratuvarımız KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ’lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca, KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre…
Devamı

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerinin desteklenmesidir. Bu program, KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanacak Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programına ilişkin esasları kapsar.   Program kapsamında, KOBİ’lerin…
Devamı

Kredi Faiz Destek Programı

Mevzuat Destek Programı   Kredi Faiz Destek Programı Uygulama Esasları   Kredi Faiz Destek Programı Uygulama Esasları

Genel Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programına, “Destekler/İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri/ İşletme Geliştirme Destek Programı” menüsünden erişebilirsiniz. İşletme Geliştirme Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle Genel Destek Programı için yeni başvuru alınmayacaktır.  Genel Destek Programı kapsamında devam eden desteklerle ilgili dokümanlara ulaşmak için tıklayınız. 

Tematik Proje Destek Programı

KOBİ`lere ilişkin ulusal politikalarda ve KOBİ`lerin ihtiyaçlarındaki değişim göz önünde bulundurularak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe alınmıştır. Bu program kapsamında KOBİ’ler, KOSGEB tarafından belirlenen önceliklere göre hazırladıkları projeleri Proje Teklif Çağrısı dönemlerinde sunabilmektedir. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrılarına, “Destekler / KOBİGEL Programı” menüsünden erişilebilirsiniz. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle Tematik Proje Destek Programı kapsamında yeni…
Devamı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ`lere ilişkin ulusal politikalarda ve KOBİ`lerin ihtiyaçlarındaki değişim göz önünde bulundurularak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe alınmıştır. Bu program kapsamında KOBİ’ler, KOSGEB tarafından belirlenen önceliklere göre hazırladıkları projeleri Proje Teklif Çağrısı dönemlerinde sunabilmektedir. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrılarına, “Destekler/KOBİGEL Destek Programı” menüsünden erişilebilirsiniz. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programının yürürlüğe girmesi nedeniyle KOBİ Proje Destek Programı kapsamında yeni başvuru…
Devamı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Programın Amacı KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır. Destek Unsurları Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 24 ay Destek Üst Limiti: 300.000 TL Proje Destek Oranı*: % 70…
Devamı

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. Bu program, a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı…
Devamı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi   Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,   KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Destek Unsurları Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.   Proje Süresi En az 6 En Fazla…
Devamı